bir hesabın ayrıntılarını incelemek
  1. Fiil to analyse an account