bir sorunu her bakımdan incelemek
  1. Fiil to study every aspect of the question