mevcut borçlar ile mevcut likit değerler arasındaki oran
  1. quick ratio