net revenue available for debt service
  1. bir işletmenin brüt işletme gelirlerinden işletme ve bakım masraflarının düşülmesi