1. Fiil to apologize
 2. Fiil to champion
 3. Fiil to fend
 4. Fiil to hold one's own against all comers
 5. Fiil to stick up for
 6. Fiil to defend
 7. Fiil to apologise
 8. Fiil, Spor to cover
 9. Fiil to hold
 10. Fiil to maintain
 11. Fiil to sustain

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Bir saldırıya ... müdâfaa etmek