önemsiz şeyler üzerinde durmamak
  1. Fiil to not to stick trifles