1. gad
  2. gad stick
  3. prod
  4. goad
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Çifte sürülen öküzleri dürtmek için kullanılan, ... çakılmış değnek, bizlengeç, bizlengiç