anlaşmaya bağlı kalmak
  1. Fiil to stick to a bargain