1. Geçişsiz Fiil olmak, imek.
  She is pretty.
  The weather was fine: Hava güzeldi.
  His father is a doctor:
  Babası doktordur.
  Don't be long: Geç kalma.
  I am back: Geri geldim.
 2. Geçişsiz Fiil var olmak, varlığını göstermek, mevcut olmak.
  God is: Allah vardır/mevcuttur.
  To be or not
  to be, that is the question: Var olmak ya da olmamak, işte soru bu!
  There are tigers in the zoo: Hayvanat bahçesinde kaplanlar var.
 3. Geçişsiz Fiil (olay) olmak, vaki olmak, vukubulmak, (vukua) gelmek.
  When is the concert? Konser ne zaman?
  Christmas
  is on a Sunday this year: Noel bu yıl Pazara raslıyor.
  That may be: (Bu) olabilir.
  However that may be: Ne/nasıl olursa olsun.
  How is it that … : Nasıl oluyor da …
  as it were: … gibi, sanki, gûya.
  So be it: Öyle olsun.
 4. Geçişsiz Fiil bulunmak, hazır olmak, gitmek, ziyaret etmek, girmek.
  Have you ever been to Canada? Kanadada hiç
  bulundun mu?
  I have been there for 6 years: Orada 6 yıl bulundum.
  I have been into every room: Odaların hepsini ziyaret ettim/hepsinde bulundum.
 5. Geçişsiz Fiil değerinde/fiyatında olmak.
  How much is this book: Bu kitabın fiyatı nedir?
  The apple is 1 Dollar
  per kilo: Elmanın kilosu 1 dolardır.
 6. Geçişsiz Fiil etmek, eylemek.
  Two and three is five: İki, üç daha beş eder.
  to be at/about/after: etmek, yapmak, koyulmak.
 7. Geçişsiz Fiil Yardımcı fiil olarak: (a) edilgen fiil yapmakta kullanılır. Örneğin:
  to love: sevmek.
  to be
  loved: sevilmek.
  to see: görmek.
  to be seen: görülmek. (b) ilerlemekte olan bir işi bildirir:
  I am reading: okumaktayım, okuyorum. (c) gelecekteki bir işi bildirir:
  I am to visit him tomorrow: Yarın onu ziyaret edeceğim.
  He was to have come, but … : Gelecekti, fakat …
  How is it to be done? Nasıl yapılacak?
  the bride to be: müstakbel gelin. (d) zorunluk, mecburiyet bildirir:
  You are not to smoke in this room: Bu odada sigara içemezsin. (e) olması/olmaması gerekli bir işi bildirir:
  The ring was nowhere to be found: Yüzük hiçbir yerde bulunamadı.
 8. Geçişsiz Fiil gayrı şahsî fiiler yapar:
  It is raining/snowing: Yağmur/kar yağıyor.
  It is cold/hot/fine:
  Hava soğuk/sıcak/güzeldir.
  It is late: Vakit geç.
  It is said that … : Deniliyor ki …
  as it were … : … gibi, gûya, sanki.
 9. Geçişsiz Fiil sözü kuvvetlendirmek/pekiştirmek için kullanılır:
  It is you I am speaking: Sana söylüyorum.
  It
  is for you to decide: Karar verecek olan sensin.
  Were it only to please me: Sadece benim hoşuma gitsin diye mi?
  Had it not been for him … : Onun hatırı olmasa …
 10. (bkz: beryllium )
 11. fiilinin şimdiki zaman 3.cü tekil şahsı: -dir/-dır/-dür/-dur.
  The sky is blue: Gökyüzü mavidir.

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. B harfinin adı
 2. Türkler’in İslâmiyet’i kabullerinden 1928 harf inkılâbına ... oldukları alfabenin ikinci harfi
 3. Berilyum elementinin sembolü
 4. Teklifsiz konuşmada birine seslenmek, dikkati çekmek, ... yâhu gibi bir ünlem
 5. Kelime başına getirilerek zarflar teşkil eden ... göre” anlamında ön ek