bir şeyin anlamını belirlemek
  1. Fiil to determine the meaning of sth