müzakerenin amaçlarını belirlemek
  1. Fiil to specify the goals of discussion