statement of retained earnings
  1. İsim dağıtılmamış karlar tablosu
  2. (US) konsolide kâr ve zarar hesabı