malları işaretlerle belirlemek
  1. Fiil to identify goods by marks